Banana Pi BPI-M64 VPU demo under 64 bit

Banana Pi M64 VPU demo under 64 bit