Banana Pi BPI-M2M wiringpi gpio demo

Banana Pi BPI-M2M wiringpi gpio demo

BPI-M2 Magic GPIO define:

https://bananapi.gitbooks.io/banana-pi-bpi-m2-magic-iot-development-board/content/chapter1/bpi-m2-magic-gpio-pin-define.html