Banana PI M2 ZERO ✅ Raspberry PI ZERO

Banana PI M2 ZERO :white_check_mark: Raspberry PI ZERO :x: