Banana Pi BPI-M7 rockchip RK3588 board GPU and CPU performance test

Banana Pi BPI-M7 rockchip RK3588 board GPU and CPU performance test

#rk3588 #orangepi #bananapi #raspberrypi #sbc

BPI-M7 wiki page: Banana Pi BPI-M7 - Banana Pi Wiki