Banana pi BPI-M1 VS raspberry pi B

banana pi BPI-M1 VS raspberry pi B