Banana Pi BPI-Centi-S3 ESP32 Development board complete tutorial

Banana Pi BPI-Centi-S3 ESP32 Development board complete tutorial